Kājinieku nodaļas organizācija

Šī informācija ir paredzēta zemessargiem – instruktoriem, lai vienādotu vienkāršās pamatlietas ar mērķi paaugstināt kaujas spējas un organizāciju. Materiāls ir subjektīvs un vienkāršs, šeit apkopoti PD instruktoru komentāri un personīgā pieredze Kaujas grupā. 

Nodaļas organizācija

Optimāls kājinieku nodaļas sastāvs ir 10 karavīri. Nodaļa dalās 2 grupas: Charlie un Delta. Charlie vienmēr kārtojas pa kreisi, Delta pa labi. Pirmie-otrie, kreisie-labie skaitās tikai karavīri, grupas komandieris (GK) un nodaļas komandieris (NK) strādā pēc situācijas. 

Pirmais – otrais var arī atrasties citādā secībā: pirmais pārī ir vecākais un nepieciešamības gadījumā stāv tuvāk NK/GK.

Katram karavīram jaspēj iegaumēt savu vietu. Ja atmiņa klibo, var uzrakstīt savu vietu uz laides vai rokas. Piem: Ch-K-2 (Chalie, Kreisais, Otrais).

Ja kontakta laikā nodaļa izjauc secību, karavīri paši risina situāciju. Prioritāte ir kustība un agresija, nevis perfekta kārtība. Ejot uguni un kustību individuāli, karavīri paši komunicē un strādā savā starpā. Tas pats attiecas uz kustību pa pāriem. Ejot uguni un kustību pa grupām NK un GK komunicē pa sakariem.

Labais pāris – Kreisais pāris ir NK/GK “labā un kreisā roka”. Ja nodaļa apgriežas atkāpties, karavīri teamleader labajā pusē ir “labais”. Kaujas migla un samaisījāties? Tas nekas, teamleader ieņem pa vidu un komandē, ko dara Labais, ko Kreisais. Izejam no situācijas, esam elastīgi, improvizējam.

Komandķēde

Nodaļā nepieciešams definēt komandķēdi un tā ir jāzin katram karavīram. Komandķēdi nodaļas sastāvā parasti definē līdz 4 personām. Komandķēdi nosaka pēc karavīru pieredzes un vadītspējas. Ja nodaļai uz uzdevumu ir piekomandētie, tos parasti komandķēdē neliek, bet iespējami izņēmumi.

Tipiska komandķēde: NK – GK – Ložmetējnieks – Mediķis, vai kāds cits pieredzējis karavīrs, pēc situācijas.


Amati kājinieku nodaļā

Nodaļas komandieris – komandķēdē pirmais, atbildīgs par nodaļas vadību, uzdevuma izpildi. Normālā situācijā NK ir kaprālis. NK ir nodaļas karavīru tiešais komandieris. Nepakļaušanās NK pavēlēm ir sodāma. NK var noteikt sodu savas nodaļas karavīriem. NK komunicē ar Vada komandieri (VK) un saņem no tā pavēlēs un norādījumus. VK dod NK pavēli, ko pēc sagatavošanas NK nolasa nodaļai. NK ir Vada komandiera lēmumu realizētājs nodaļas sastāvā. NK pilda nodaļas sakarnieka pienākumus. NK ir bruņots ar G36.

Nodaļas komandieris sūta sakaru ziņojumus, kontrolē un vada VK nodoma realizāciju. Spēj vadīt kājinieku operācijas. Pārzina strelnieku un atbalsta ieročus.

Grupas komandieris – komandķēdē otrais, atbildīgs par munīciju, materiāli-tehnisko nodrošinājumu, tā saņemšanu, nodošanu, uzturēšanu darba kārtībā. GK pienākums ir kontrolēt karavīru kaujas gatavību, pārbaudīt karavīru veselību, higēnu. GK rūpējas par karavīru disciplīnu un morāli. GK vada trenniņus un drillus. GK ir “mazais seržants”. Nepakļaušanās GK pavēlēm ir sodāma. GK var sodīt karavīru ar NK atļauju. GK komunicē ar NK un Vada seržantu. Nepieciešamības gadījumā GK kopā ar VS ved audzinoša rakstura pārrunas.

GK pārņem nodaļas vadību NK prombūtnes laikā, tapēc saņemot pavēli rūpigi seko līdzi, visu pieraksta, pārzīmē kartes, informē karavīrus par plānu un notiekošo. GK veic reorgu. GK būvē maketus. GK no seržanta saņem un atpakaļ nodod munīciju, MTL. Operācijās atbildīgais par MTL, kontrolē kopējā MTL sadali pa nodaļu. GK ir bruņots ar G36 un AG36 40mm zemstobra granātmetēju. GK, tāpat kā NK ir sakari, bet GK bez uzaicinājuma vada tīklā nejaucas. 

Strēlnieks – universālais kareivis. Brīvais PAX, kuru pieslēdz kur nepieciešams. Strelnieki izpūš, atver, aizskrien, atnes, piesedz, apiet, aptver, nogriež utml. Izdara daudz un sakarīgi strelnieki ir vajadzīgi, bet bieži vien tie ir pakši, kam lēni pielec un konkrētu neko nevar uzticēt.

Ložmetējnieks – vēlams agresīva karotāja tips ar smadzenēm un attieksmi, kas spēj nest gan ieroci, gan munīciju, skriet un gulties bez čīkstēšanas. Komandķēdē iespējams kā trešais. Ložmetējnieka pienākums ir uzturēt ieroci ideālā darba kārtībā. Ložmetējnieks nes savu ložmetēju un munīciju, vismaz 400 patronas. Atsevišķos gadījumos ložmetējniekiem ir arī kaujas pistole. Ložmetējnieks ir apmācīts strādāt ar visiem ZS bruņojumā esošajiem ložmetējiem: KSP58, FN MINIME, HK 21 un Browning .50cal m2-m3.

Ložmetējnieka palīgs – atrodas ložmetējniekam tajā pusē, no kuras padod patronas. Ložmetējnieka pārinieks nes maiņas stobru un munīciju. Savstarpēju sadarbību atstrādā paši. Kontaktā sedz ložmetējieku. Bruņots ar G36. Kontakta laikā ložmetējnieka pāris nesadalās.

Kājinieku nodaļa ir bruņota ar 2 ložmetējiem, katrā grupā pa vienam. Pārvietoties ar KSP58 nav ideāls risinājums, ierocis ir smags, tam nepieciešama apkalpe 2 cilvēku sastāvā, svara dēļ karošana notiek lēnāk. KSP58 vieta ir aizsardzības pozīcijās un uz transporta līdzekļiem. Ložmetējs ir galvenais atbalsta ierocis. Tam vienmēr jābūt darba kārtībā un apgādātam ar munīciju. Ložmetējs stradā tikai tad, kad tas ir nepieciešams.

Ložmetējieki strādā savstarpēji, pamīšus nodrošinot uguns blīvumu nodaļas sastāvā.

Granātnieks – Bruņots ar G36. Apmācīts strādāt ar CG84, GMG, AT4 un AG36. Nes daļu lādiņu.

Granātnieka palīgs – Bruņots ar G36 un AG36 40mm zemstobra granātmetēju. Nes CG84 lādiņus. Strādā pārī ir granātnieku.

Precīzais šāvējs – bruņots ar 7.62×51 un optiku ar palielinājumu, nodrošinot efektīvu uguni līdz 800m. Tāds kā jaunums NBS.

Sekundārie amati

Mediķis – sekundārais pienākums kādam no nodaļas karavīriem. Apmācīts stabilizēt ievainoto kaujas laukā. Nodaļas mediķis regulāri, parasti 1x dienā kontrolē karavīru veselības statusu, un ziņo NK vai vada mediķim. Vada mediķis spēj šķirot ievainotos, koordinēt glābšanas darbus, apmācīts sakaru procedūrās. 

Navigators – sekundārais pienākums, nodaļā to bieži vien izpilda NK. Atbildīgs par maršruta sastādīšanu un navigāciju patruļas laikā.

Pointmens – pirmais gājiena secībā, vērīgs un zinošs karavīrs, kas spēj novērtēt situāciju, redz kaujas indikatorus, pretinieka darbības pēdas, bīstamas vietas. Bruņots ar G36 vai FN MINIME ložmetēju. Patruļas laikā komunicē ar NK izmantojot nodaļas sakarus.

Šoferis – parasti ar tiesībām C1, D1 vai D. Bet kara laikā ielekt transportā un aizbraukt jāvar katram karavīram.

Amatus var izdomāt neskaitāmus, visus tos nemēģināšu uzskaitīt.


Nodarbības

Nepieciešami regulāri trenniņi un drilli, lai nostiprinātu karavīra individuālās lauka kaujas iemaņas un praktizētu nodaļas koordināciju. Karavīrs ir atbildīgs par savu fizisko kondīciju un nepieciešamības gadījumā pats strādā pastiprināti. NK un GK ir pienākums ir motivēt karavīrus un nepieciešamības gadījumā vadīt nodarbības, lai uzlabotu rādītājus.

Katram karavīram nepieciešams pašam sekot līdzi notiekošajam. Karavīram ir jāpieraksta būtiskākās pavēles detaļas: fāzes, pamatuzdevums, spēka pielikšanas punkti, uguns atklāšanas priekšnosacījumi, paroles un signāli. Karavīram vienmēr jāzina, kas šobrīd tiek darīts un kāda ir sagaidāma nākamā fāze.

Grūtā brīdī katrs karavīrs jautā sev “Ko es varu darīt, lai uzlabotu situāciju?”. Karavīrs negaida mikromenedžmenta norādījumus no NK/GK, bet pats seko līdzi un strādā kopā ar pārinieku. Pārī viens ir vecākais, kurš ziņo, ja nepieciešams, vada, un pieņem lēmumus.

Komunikācija ir fundamentāla. Ja karavīram ir iedots uzdevums, tas noziņo, kad uzdevums izpildīts. Karavīrs vienmēr ziņo par ierašanos, atgriešanos un savu atrašanās vietu prombūtnē. Saņemot uzdevumu, karavīrs pārliecinās, ka uzdevumu sapratis un nepieciešamības gadījumā uzdod precizējošus jautājumus. Tiešais priekšnieks pārliecinās, ka deliģēto uzdevumu atbildīgais spēj nodublēt un izskaidrot saviem vārdiem.

Nodaļa turās kopā. Somas liek vienkopus. Ieročus tur vienkopus un vismaz viens tos pieskata visu laiku. Teltī pirmais pa kreisi ir NK, pirmais pa labi ir GK. Charlie pa kreisi, Delta pa labi. Sastrādājoties veidojas nodaļas un grupu kopējais MTL: gāzes degļi, espanderi, utml…


Morāle un disciplīna

Karavīrs, un tai skaitā zemessargs, dienesta laikā ir darbā.
Darbs ir jādara profesionāli.

Karavīra pienākums ir norādīt uz cita karavīra trūkumiem un palīdzēt tos novērst. Tāpat pienākums ir kontrolēt savu un biedru verbālo saturu. Čīkstēšana un nepaklausība nav pieļaujama un sodāma ar fiziskiem vingrinājumiem visas nodaļas sastāvā. Grūtos brīžos nedrīkst pieļaut demotivējošas sarunas. Tukšu gvelšanu atlikt. Katram pateiktajam vārdam ir jābūt ar saturu un pamatojumu. Intelekts sākas pareizu terminu lietošanu: lietas jāsauc pareizajos vārdos.

Karavīrs izpilda tiešā komandiera pavēles precīzi un bez kavēšanās. Ierindā karavīri stāv mierīgi, nolīdzinājušies, sakārtojušies un bez sarunām. Kad runā NK/GK, karavīri klausās un nesarunājas.

Grūtā brīdī karavīrs nesprēgā, bet cieš klusējot.

Veicot kopīgas aktivitātes, brīvais meklē darbu. Ja nav ko darīt un taktiskā situācija to pieļauj, karavīrs uzlabo savu ekipējumu, veic higēnu un ķermeņa apkopi, tīra ieroci vai uzkrāj spēkus.


Tāda, lūk, daļa no konspekta. Tēzes vienkāršas, bet ne vienmēr zināmas un praktizētas. Tieši sīkie kasjaki ir tie, kas durās acīs zemessargu vidē, atnākot no pilna laika dienesta. Ņemiet par labu. 

AK4 balistika

Trajektoriju arkas, piešaujot AK4 uz 100m, 200m un 300m.

Uz cik metriem piešaujams AK4?
Uz 30m. Un pēc tam 200m. Piešaujot ieroci uz 30m, 100m lode lido 7cm augstāk, tad vēlreiz šķērso mērķēšanas asi 200m attālumā un 300m trāpa -30cm zemāk. To sauc par battle zero. Letālie +10/-30cm pa vertikālu asi distancē līdz 300m.

AK4 piešauj ar dioptru uz [2]. Orģinālajiem G3 dioptrs [2] un [3] ir vienādi, bet AK4 tas tā nav. Attiecīgi dioptrs [2] = 200m battle zero un dioptrs [3] atbilst 300m.

Bonusi: 30m ir tuva distance: process ir ātrāks. Laba grupa būs lielas monētas izmērā. Tiem, kuri māk šaut: pārliecināties uz 200m, un, ja nepieciešams, veikt papildus korekciju.

Ammo

Spekulēju, ka šaujam kaut ko līdzīgu 7.62×51 M80 (ammo modelis) 145-150grn (lodes svars) FMJ (full metal jacket) BT (boat tail) G7:0.2 (ballistiskais indeks). Izlidošanas ātrums V0= 780 m/s.


Screen Shot 2017-05-18 at 10.57.54 PM

Šautuvē nostādi savu prātu mācību režīmā: ar ieroci darbojies noteikti un apdomāti. Izvērtē šavienus: vai šķita taisni, vai izmainījās pozīcija. Dažreiz izdodas vairāki labi šāvieni saglabājot vienu pozīciju: tā veidojas blīvums. Ja kāds tuliņ pat nespēj nosaukt un internalizēt precīzas šaušanas pamatprincipus, nekautrējas un spiež šeit. Te video par mērķēšanu.

Piešaudē izvēlies vienu piešaudes punktu un visus šavienus veic tajā. Piemēram mērķa virsotne utml. Instruktoriem: piešaudi jāveic normālā, skaidrā mērķī, nevis kartona figūrā.

Atceramies, ka viss fokuss šaušanas brīdī ir uz grauda un mērķis ir miglains. Atceramies, ka ķermenī nav saspringuma. Svars vienmērīgi sadalīts uz atbalsta punktiem. Šaušanas roka tur pistoļveida rokturi stingrā rokasspiedienā, piedomājot, lai lieki nesaspringst ne pleci, ne rokas, ne kakls, nekas. Pēc šāviena ļaujam ierocim izdarīt savu darbu un paši paliekam nemainīgā pozā.

Mēlīti nemocam pārāk lēni spiežot. Pārliecinies, ka poza laba un esi gatavs šaut. Ja poza nav ērta un grauds slīd nost no mērķa, maini pozu vai savelc siksnu. Pieņem lēmumu, ka nākošās izelpas laikā veiksi šāvienu. Izelpo, fokuss uz grauda un 3sec laikā veic pilnu nospiedienu. Bam! Pabeigta izelpa, atlaižam mēlīti, atgriežam redzi. Tagad atkārto ar nemainīgu centību 30 reizes.

Ieroci pārzināt ir tavs pienākums, nevis nodaļas, vada vai rotas komandiera. Pašiem vairāk ar sevi jāstrādā. Ierocis nav smags lūznis, kas kā apgrūtinājums jāstiepj. Tas ir izturīgs, bet precīzs mehānisms un ar to attiecīgi jāapietas. Ja kaut kas nav skaidrs, jautā. Runājiet savā starpā. Nevis par tankiem gvelžat “kurš stiprāks”, bet reāli par lietu – iepazīstiet savu ieroci.

AK4-MERKESANA_1

Attēls apstrādāts no: http://www.forsvarsmakten.se/siteassets/4-om-myndigheten/dokumentfiler/publikationer/soldf.pdf

Par fizisko sagatavotību un atbildību

Ir viena doma, kas man neliek mieru jau kādu brīdi. Par fizisko sagatavotību un atbildību, kļūstot par zemessargu.

Sāksim ar atbildību, kuru jums uzkraus, sākoties karadarbībai. Zemessardzei uzdevumi būs, un tie būs tādi, kāda būs situācija jūsu komandējošā sastāva atbildības sekotrā. Ja mēs paskatamies uz pamatapmācības kursantiem, normāli karotāji tur ir %15. Kādi 20% vispār nevar ieroci noturēt, nav koordinēti, ar lieko svaru, sāpošiem ceļiem, mugurām vai astmām. Pārējie sadalās tajos, kas vēl pāris gadus “nāk pa reizei”, un daļa, kas pazūd uzreiz.

Tu, cilvēk, tagad esi karavīrs. Tas nekas, ka neprofesionāls – šaus pa tevi profesionāļi. Vismaz pats operēju ar tādu mindset. Uzskatu, ka situācijai vajadzētu pieiet ar nopietnāku attieksmi, primāri jau pret savu dzīvību. Ja sāksies kinētiskās kaujas, pusi apšaus kā kucēnus.

Pēc katrām mācībām dzirdam tādus vārdus: “Un protams, neiztrūkstoši – individuālās iemaņas”. Tas ir tavs neizpildītais mājas darbs. Nav vairs 2.pasaules karš – barā nenoslēpsies. Mūsdienās katrs karavīrs ir būtisks.

Ir pašam jāskrien, ir pašam jātrennējas 2h pāatrinātā tempā maršēt pilnā ekipējumā. Ir  jāceļ svari. Ir jāvar paņemt celīti. Ir jāmācās šaut: kaut vai ar gaiseni. Ir jātrennē koordinācija ar ieroci: kaut vai ar airsoft. Ir jāpārzin, kā notiek ieiešana patruļbāzē, kā notiek plānotais uzbrukums, kā notiek aizkavēšana.. vienvārsakot, ir jārubī fiška.

Dažiem dzīve griežas ap militāru dzīves stilu. Citiem zemesardze ir kā hobijs prioritāšu secībā aiz sporta (ja tāds ir), ģimenes vai draudzenes un bērniem (ja tādi ir). Tas pat ir pieņemami, ja cilvēks zs nevar veltīt augstāko prioritāti, bet vismaz ir fiziski un mentāli sagatavots.

Bet neaizmirstam, ka komanda ir tik stipra, cik stiprs ir tās vājakais posms. 

Par virsnieku uzrunām zemessargiem

Šī ziņa vairāk takā domāta vecākajiem un augstākajiem virsniekiem un tā ir par nolemtības garšu visās uzrunās zemessargiem. Runas veidne ir apmēram šāda:

Paldies, ka esat atraduši un varat ziedot savu brīvo laiku.. Ko būtu varējuši pavadīt kopā ar savām ģimenēm.. Ko esat izbrīvējuši no saviem darbiem civilajā dzīvē..

Tad seko tēze, kurā galvenie atslēgas vārdi ir “Latvija” “nosargāt” “neatkarība” un “patriotisms”. Kuram kā punkts uz “I” seko papildinājums “nepieciešamības gadījumā ziedot savu dzīvību”.

Te nu gribas iepūst taurītē un noraut stopkrānu.
Ziedot, b***,  jūs varat nabagmājām!
Vēl jo vairāk – dzīvību.

Tāda sajūta, ka viss jau ir nolemts. Zemīšiem sāk šķobīties morāle, klejo baumas, ka “mūs metīs pret ienaidnieku pirmos” un lielgabalu gaļas joks vairs nešķiet smieklīgs. Tāda sajūta, ka zārku iepirkums kopā ar lāpstiņām jau pasūtīts, atliek tikai līdz 2020-tajam tos nelaimīgos 14’000 zemessargu no tautas sakasīt.

Kur te ir motivācija?! Kur?
Nē, es neesmu gatavs mirt un netaisos atdot savu dzīvību!
Jums mirt ir aizliegts, un vēl jo vairāk kaut ko atdot!

Kam es esmu gatavs, ir ar iedrillētu kustību, ieplecojot ieroci un ar tēmētu šāvienu nogalināt pretinieku – citu cilvēku, kurš iedomājies pārkāpt robežu, ar mērķi ieņemt Latvijas valsts teritoriju, iznīcināt militāros objektus, gāzt valdību, uzspiest savu valodu vai savu dzērāju kolhoznieku bezkultūru!

(Un ja kādam šī rindiņa šķiet parāk radikāla, vajadzētu godīgi pārdomāt, varbūt jāraksta baltā lapa.)

Es jums pateikšu kādai ir jābūt uzrunai ierindā stāvošam karavīram:

“Lai arī ienaidnieks ir spēcīgs, mēs esam kopā ar sabiedrotajiem! Ja krievs mums uzbruks, mums visiem kopā būs pret to jāstājas! Tās būs 2 nedēļas, varbūt mēnesis elles, kamēr mums atnāks palīgā. Un šis laiks būs izšķirošais.

Karš ir karš, un tajā ir kritušie. Bet jums ir jābūt stipriem! Pat ja sabiedrotie mūs uzmetīs un mēs īslaicīgi zaudēsim teritoriālo kontroli, ienaidniekam mēs iedosim piepīpēt. Mēs viņus kā suņus pa kaktiem izšausim! Pa vienam atlasīsim! Spridzināsim un vājināsim.”

Tādai ir jābūt motivējošai uzrunai. Ar pautiem!
Nevis “paldies, ka atnācāt nomirt”.

Aizsardzība un slēpnis

Obligātā skatāmviela katram zemessargam. Lielisks instruktors. Rekomendēju skatīties pauzējot un visu pierakstīt, lai informācija pilnvērtīgi iekopējas smadzenēs.

Par aizsardzības pozīcijām

Par slēpņiem