Kā izprast notiekošo?

Šis raksts māca ātrāk izprast notiekošo, lai paātrinātu OODA lēmumu pieņemšanas procesu. Apgūsiet, kad karavīrs no Dzeltenā krāsu koda eskalē uz Orandžo un ziņo par novēroto.

1. Pirmais solis: Establish Baseline, t.i. Definē Normu!

Katrai videi ir savs ikdienišķais, normālais plūdums. Karavīram proaktīvi jānovēro apvidus, tādējādi definējot Normu. Tā konstanti jāpārskata un jāizvērtē, jo nepārtraukti mainās.

Piemēram, Centrālās stacijas laukumā dienas vidū ir ievērojama cilvēku plūsma. Tie dodas dažādos virzienos, pa nosacītiem maršrutiem. Tā ir Norma, kuru karavīrs noglabā atmiņā, kā konkrētās situācijas standartu. Karavīrs novēro, definē normālo un meklē Anomālijas.

2. Anomālijas ir novirzes no Normas

Atšķirīgie cilvēki un to darbības, atšķirīgie transporta līdzekļi, izmaiņas cilvēku uzvedībā, izmaiņas kopējā noskaņojumā, izmaiņas dabā un dzīvnieku uzvedībā. Anomālija ir aktivitātes paaugstināšanās vai pazemināšanās attiecībā pret Normu. Tagad izlasiet šo rindkopu vēlreiz un iztēlojieties katru no minētajām situācijām.

Piemēram, novērojot minēto laukumu, ar perifēro redzi pamanījāt neraksturīgu kustību. Pievēršot uzmanību minētajai vietai konstatējāt, ka zemē guļ persona (anomālija), ap kuru pulcējas cilvēki (anomālija), un guļošā persona neceļas kājās (anomālija).

Uzmanību: Tiek novērota Anomāliju Kopa (cluster of anomalies). Nekavējoties jāpieņem lēmums.

Karavīrs ir fokusējies uz Anomāliju un viņa uzmanība eskalē no Dzeltenā uz Orandžo. 

3. Anomāliju Kopas

..ir trīs vai vairāk Anomālijas vienlaikus. Tiklīdz tiek pamanīta Anomāliju Kopa, nekavējoties jāpieņem OODA lēmums. Kā jau noskaidojām iepriekšējos Combat Hunter rakstos, rīcības varianti ir 4: turpināt novērot, konfrontēt, aizturēt vai iznīcināt (Leave it, Confront it, Capture it or Kill it).

Piemēram, novērojot minēto Anomāliju Kopu, tiek pieņemts lēmums Konfrontēt, respektīvi – iet paskatīties, “kas tur notiek”. Atklājās situācija, kurā civilpersona, krītot ar skrituļdēli, ir guvusi būtisku locītavas traumu ar dislokāciju un nepieciešama neatliekama medicīniskā palīdzība.  

Anomālijas un to kopas var norādīt uz Kaujas Indikatoriem, tapēc katra Anomālija pastiprināti jāizvērtē. Pamanot Anomāliju, karavīrs par to nekavējoties ziņo. Apakšvienībai un tās komandējošam sastāvam jābūt svaigi informētiem un jāapzinas apkārt notiekošais (situational awareness), lai gūtu virsroku rīcības iniciatīvā.


Vingrinājums

Veikt apzinātu apvidus novērošanu. Definēt normu. Definēt potenicālās Anomālijas virs un zem Normas. Apzināti meklēt un fiksēt Anomālijas. Ja konstatēta Anomāliju Kopa, praktizēt OODA loop.

Apmeklējot apvidu dažos laikos, būs novērojamas izmaiņas Normā. Rekomendēju pavērot kādu centra skvēriņu 5dienas dienā un 5dienas naktī. Ticiet man, arī Anomālijas nebūs tālu jāmeklē.

Atkārtoti definējot Normu dažādās vidēs, atmiņā iespējams noglabāt dažādas standartsituācijas. Standartsituācijas (mental folders) var dod papildus tempu lēmuma pieņemšanai. Piemēram, redzot sadzērušos svinētājus savstarpēji eskalējam, var izsaukt apsardzi vēl pirms sācies kontakts.

Advertisements
%d bloggers like this: